Skip to content Skip to navigation

Održan 5. sastanak Projektnog tima i 6. sastanak Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija

U srijedu, 31. kolovoza 2016. godine, na Fakultetu organizacije i informatike, održan je 5. sastanak Projektnog tima i 6. sastanak Radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija.

Sastanak se održao prema planiranom dnevnom redu:

10:30 – 10:45 1. Uvod u sastanak
10:45 – 11:15 2. Pregled dosad odrađenih projektnih aktivnosti
11:15 – 11:45 Pauza za kavu
11:45 – 12:30 3. Uloge i odgovornosti projektnih partnera u predstojećim projektnim aktivnostima
12:30 – 13:00 4. Informacije o realizaciji proračuna
                       5. Ostala pitanja
13:00 – 14:00 Pauza za ručak

Voditelj projekta sudionicima sastanka je predstavio do sad odrađene projektne aktivnosti te je prikazana analiza po projektnim elementima te ispunjeni mjerljivi ciljevi.

Nakon pauze za ručak, uslijedio je sastanak radnih grupa gdje su se usuglašavale konačne verzije ishoda učenja kvalifikacija za svučilišnog magistra informatike i sveučilišnog prvostupnika informatike.

Sastanci su završili prema planiranom dnevnom redu.