Skip to content Skip to navigation

O projektu

Cilj projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike“ je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u skladu s ciljevima HKO-a, povećanje zapošljivosti studenata informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija, budućih sudionika tržišta rada te kontinuirano unaprjeđenje kompetencija nastavnika u skladu s načelima HKO-a. Očekivani rezultati projekta su izrađeni prijedlozi standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u području informatike, revidirani nastavni planovi i programi preddiplomskih i diplomskih studija informatike, uspostavljeno održivo partnerstvo i povezanost dionika, informiranje javnosti i dionika (nastavnika, studenata i poslodavaca) o važnosti uspostave HKO-a te nastavnici educirani o inovativnim metodama poučavanja.
 1. Voditelj projekta – doc.dr.sc. Zlatko Erjavec
 2. Projektni koordinator 1 – prof.dr.sc. Vjeran Strahonja
 3. Projektni koordinator 2 – prof.dr.sc. Dragutin Kermek
 4. Projektni koordinator 3 – izv.prof.dr.sc. Nataša Hoić-Božić
 5. Projektni koordinator 4  – dr.sc. Mladen Mauher
 6. Predstavnik UNI ZG (CeZaN) – Daliborka Pašić
 7. Predstavnik UNI ZG (CSPS) – Deniza Drusany
 8. Predstavnik Hrvatskog informatičkog zbora – Krešimir Sikulin
 9. Predstavnik APIS - IT d.o.o. – Ivan Žugaj
 10. Predstavnik Evolva d.o.o. – Sanja Ivanović
 11. Predstavnik Mobilisis d.o.o. – Ivana Skupnjak
Projekt traje 15 mjeseci (18.06.2015. - 18.09.2016.) i ukupne je vrijednosti 793.703,75 kn, od čega 754.018,00 kn financira Europska unija.
Hrvatski kvalifikacijski okvir je instrument uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija EQF-a i QF-EHEA te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama. Više o Zakonu o HKO, standardima zanimanja, standardima kvalifikacija i prepoznavanju prethodnog informalnog i neformalnog učenja možete saznati na službenoj stranici www.kvalifikacije.hr.